Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

hallebeek tcm247 41078
Prof. mr. J.J. Hallebeek is hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam (benoemd 1999), lid van de redactie vanTijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Brill Publishers) en Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht; lid van de redactieraad van Fundamina. A Journal of Legal History(Pretoria) en van Comparative Legal History (Hart Publishers), bestuurslid van het Stevin Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis (Vrije Universiteit Amsterdam) en lid van de “Commissie voor de Uitgave van de Geschiedenis der Nederlandse Rechts­weten­schap” van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Prof. mr. J.J. Hallebeek is lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Religie en Recht.

 

 

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr