Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Mr. drs. J. W. Verwijs

Mr. drs. J. W. (Sjaak) Verwijs is lid van het bestuur van het Centrum voor Religie en Recht. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aan de Vrije Universiteit behaalde hij een master kerkrecht. Hij was eerst werkzaam als jurist en later als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk. Sinds 2011 is hij directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten. Aan de Vrije Universiteit is hij verbonden als (buiten)promovendus kerkrecht.

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr