Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Mr. dr. T. van Kooten

tvankootenMr. drs. T. van Kooten heeft een eigen advocatenkantoor op onder andere het gebied van het kerkelijke recht. Tevens is hij  universitair docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Hij is als penningmeester aan het bestuur van het Centrum verbonden.

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr