Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Bronteksten

Kerkrecht.nl wil de beoefening van het kerkrecht als studievak ondersteunen en stimuleren. Het met oog daarop vind je onder bibliotheek publicaties op het gebied van het kerkrecht die niet meer bij de uitgever verkrijgbaar zijn. Dat kan naast Nederlandse ook anderstalige literatuur zijn. Daarnaast is er plaats voor historische documenten, bijv. kerkordes, acte van concilies en synodes uit voorbije eeuwen. De site is opgezet uit ideële motieven en werkt niet commercieel, zonder winstoogmerk.

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr