Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Geloofsgemeenschappen en recht (1e druk) onder redactie van L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg is een boek uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers: ISBN 9789089749918

Het boek bestaat uit 21 hoofdstukken (in totaal circa 450 pagina’s) die geschreven zijn door vooraanstaande auteurs op het terrein van religie en recht. Naast beschrijving van de organisatie van verschillende geloofsgemeenschappen komen ook thema’s aan bod over de verhouding van geloofsgemeenschappen en de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtspositie van geestelijken en de rol van de burgerlijke rechter bij kerkelijke conflicten.
Het boek is verplichte studiestof bij de vakken Geloofsgemeenschappen en recht I en II.

Bestellen

U kunt het boek Geloofsgemeenschappen en recht aanschaffen met een forse korting van meer dan 70%. Daartoe maakt u € 25 over op bankrekening NL35INGB0009592981 ten name van SBWOORR (Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek op het terrein van Religie en Recht), gevestigd aan de Heiliglevenstraat 10 te (3417 HL) Montfoort onder vermelding van ‘aanschaf boek Geloofsgemeenschappen en recht’ en uw adres. U kunt ook een mail sturen naar t.van.kooten (a) vu.nl of info (a) centre-religion-law.org waarin u aangeeft dit boek te willen bestellen. Vermeld daarbij ook uw adresgegevens.
Na ontvangst van uw betaling wordt het boek aan u toegezonden.


Samenvatting

Geloofsgemeenschappen nemen in de Nederlandse samenleving en in het recht een bijzondere plaats in. Op grond van mensenrechtenverdragen en de Grondwet zijn ook zij vrij om aan hun godsdienst vorm te geven. In dit boek wordt ten aanzien van het Christendom, het Jodendom en de Islam besproken hoe zij hun eigen regels hebben vormgegeven en hoe zij de verhouding zien van hun eigen regels tegenover het wereldlijke recht. Ook wordt hun interne geschillenbeslechting en tuchtrecht beschreven. De overheid behandelt echter in principe de godsdiensten gelijk. Zowel de historische ontwikkeling van de relatie tussen kerk en staat in Europa en meer specifiek in Nederland, als de huidige betekenis van de vrijheid van godsdienst in het EVRM en de Grondwet, alsmede de wijze waarop de EU godsdienst benadert, komen in het boek aan bod. Ditzelfde geldt voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke benadering van geloofsgemeenschappen. Wat betreft burgerlijk recht wordt ingegaan op het kerkgenootschap (de rechtspersoonsvorm) en op de andere kerkelijke rechtspersonen, maar ook op het gebruik van vereniging of stichting door geloofsgemeenschappen. De vraag hoeveel vrijheid ten aanzien van de rechtspositie van de voorganger bestaat komt eveneens uitgebreid aan bod. De vragen die het interne recht en het optreden van geloofsgemeenschappen in het publiek domein burgerlijkrechtelijk oproepen worden eveneens geanalyseerd. Dit boek is voor hen die als advocaat, notaris, rechter of officier van justitie met geloofsgemeenschappen in aanraking komen en voor hen die - al dan niet jurist - deel uitmaken van de organisatie van een geloofsgemeenschap of daarin geïnteresseerd zijn en voor juridische studenten en studenten theologie en religiestudies.

In Nederland is er vrijheid van godsdienst. Dat houdt in dat gelovigen het recht hebben religieuze organisaties te vormen. Die geloofsgemeenschappen hebben rechten en vrijheden die soms verder gaan dan bij andere organisaties. Zo mogen zij soms ‘discrimineren’ op basis van geloof of het verschil tussen man en vrouw. Ook mogen zij in principe ongehinderd religieuze activiteiten ontplooien. Geestelijken hebben ook nog eens een andere positie dan ‘gewone’ werknemers. Maar er zijn hieraan wel grenzen: die zijn echter niet altijd even duidelijk en ook veranderen die soms mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Dat roept vragen op, bijvoorbeeld wanneer je in Nederland erkend wordt als een religie en wat je onder het mom van godsdienstuitoefening mag doen. Bestaat er juridisch zoiets als ‘kerkasiel’ en wat betekent de scheiding van kerk en staat nu precies?

Deze en andere vragen komen aan bod in het vak Geloofsgemeenschappen en Recht 2. We nodigen u uit om dit vak te volgen en zo uw kennis te verdiepen.
Voor een overzicht van de colleges en data waarop deze worden gegeven: klik hier. Het rooster en de vermelde docenten zijn onder voorbehoud.

De culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving is de afgelopen jaren toegenomen. Een aantal processen lijkt een belangrijke rol te spelen, zoals secularisatie, het verdwijnen van sterke verbanden en migratie. Religie speelt steeds weer een belangrijke rol in het politieke debat.

Zo bepaalde het Europees Hof van Justitie in het voorjaar van 2017 dat werkgevers hun personeel mogen opdragen om neutrale kleding, dus geen een hoofddoek of een ander religieus symbool, te dragen. Wat is echter ‘neutraal’ in dit geval? Dezelfde vraag geldt bij de kwalificatie ‘neutrale overheid’. Hoe verstaan we dit begrip?

Op 10 oktober 2017 presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een regeerakkoord onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Een unieke samenwerking van partijen, die op bepaalde thema’s lijnrecht tegenover elkaar staan. Volgens deze partijen is tolerantie naar andersdenkenden de norm en zijn kerk en staat gescheiden. Het staat een ieder vrij om zijn of haar geloof te belijden of om juist niet te geloven. Hoe werkt deze tolerantie in de praktijk? Welke grenzen gelden er in de praktijk aan de vrijheden van gelovigen en niet-gelovigen? Zo is de moskee van stichting Al-Fitrah in Utrecht veelvuldig in het nieuws. De Utrechtse gemeenteraad maakte zich bijvoorbeeld grote zorgen over het pedagogische klimaat in de moskee. Hoe gaan lokale politici om met de plek van religie in hun lokale samenleving?

Nog een lokaal voorbeeld: het Rotterdamse bestuur wil kerken uit buurthuizen weren. Volgens Rotterdamse wethouder De Langen werpen religieuze erediensten een drempel op voor niet-religieuze buurthuisbezoekers. Die zouden de buurthuizen als een religieuze plek gaan zien. Past de gemeente hier niet op een verkeerde manier het beginsel van gelijke behandeling toe?

Juist vanwege deze vragen organiseert het Centrum voor Religie en Recht op 16 maart 2018 een netwerksessie over de verhouding tussen religie en overheid. Invalshoek voor deze netwerksessie zullen casus uit de praktijk zijn. Het Centrum voor Religie en Recht wil graag op deze manier de verbinding leggen tussen academische kennis en de bestuurlijke praktijk. Daarnaast is de netwerksessie bedoeld om contacten te leggen tussen ambtenaren, bestuurders, juristen, theologen, sociaal wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Praktisch
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagochtend 16 maart in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, Amsterdam en start om 10.00 uur. Heeft u interesse om aan deze netwerksessie deel te nemen? U kunt zich (gratis) aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Praktische informatie verkrijgt u na aanmelding. 

The Collegial Bishop Revisited: The Classis and Presbytery at Issue”. Academic conference (two days), organized by the Deddens Kerkrecht Centrum (NL), the Theologische Universiteit Kampen (NL) and the Reformed Church Center at the New Brunswick Theological Seminary NJ (USA).

In spring 2008 an international conference on the classis/presbytery was organized by the Centre for Religionand Law at the Vrije Universiteit Amsterdam and the New Brunswick Theological Seminary NJ, USA. After ten years it is time for an update. What are its current status, developments and issues?

This conference will allow you to explore the range of questions that are raised in the context of the classis continuing to exist and function in a central way. Does the classis/presbytery indeed function in an episcopal role?

The classis/presbytery faces growing pressure both from “below” and “above.” What role does this “middle judicatory” have within the presbyterial/synodical system when faced with congregationalism on the one side and centralization of ecclesial authority on the other? Does the classis/presbytery indeed function in an episcopal role? Can we continue to think of classes/presbyteries as fundamentally gatherings of office-bearers when the notion of office itself is in question in some quarters?

Moreover, classes find themselves faced with challenges presented by ecclesiological expressions (e.g., “missional church,” “priestly community”). Classes/presbyteries have historically been formed geographically. New expressions challenge such arrangements.

Join us in this two-day conference. Keynote speakers are Allan J. Janssen (NBTS) and Leon van den Broeke (TUK and VU). A reflection will be given by René de Reuver, the secretary-general of the Protestants Church in the Netherlands. Besides them other theologians will speak: Joseph Small, Kathy Smith, Hilbrand van Eeken, Hans Schaeffer, Roel Kuiper, Klaas-Willem de Jong, Adam Csukas and John Chalmers a.o.
The conference will be held in English. Dinner, lunches and outdoor activity are included.

The Collegial Bishop revisited-flyer.pdf
Popular 578.15 KB
11/04/2018 00:00:00

The Centre for Religion and Law and the Center for Islamic Theology, Vrije Universiteit Amsterdam, organize a public lecture on February 21, 2018 with professor Alison Scott-Baumann, SOAS London on: ‘Re/Presenting Islam on Campus’. Professor Scott-Baumann is principal investigator of the British research project on the (re)positioning of Islam at UK university campus. Together we will explore the value of this project for the Dutch context.

About the Research Project ‘Re/presenting Islam on Campus’

Over the last decade the UK university campus has become mired in debates about Islam. Certain crises arouse outrage: the 'underpants' bomber, gender segregation and radicalising speakers. Such episodes are classified as matters for the police and university management. The university sector has not taken a public position about Islam and radicalisation, yet we believe that many staff and students will welcome a better understanding of the situation. The aim of the researchers is to analyse Islam on campus and to facilitate open, informed discussion about Islam as an integral aspect of British life and campus life.

About professor Alison Scott-Baumann

Alison Scott-Baumann is Professor of Society and Belief in the Centre of Islamic Studies in the Near and Middle East Department at SOAS, London. In 2015 AHRC awarded Alison a major three year grant to research Re/presenting Islam on campus at SOAS. This project will seek to redress the imbalance in current approaches towards Islam and towards the role of universities in a democratic state. Alison applies philosophy to social justice issues, regarding Islam, higher education and feminist debates. She is also known internationally for her philosophical research and was awarded a Leverhulme Fellowship for original research on Ricoeur, Kant and Sartre (2012-13). She is a Visiting Researcher in the Politics, Philosophy and Religion Department at Lancaster University and a Visiting Researcher at VU Amsterdam University in the Centre for Islamic Theology.

Programme

13.45-14.00 Registration
14.00-14.15 Welcome and Introduction by dr. Yaser Ellethy (Director Center for Islamic Theology)
14.15-14.45 Public Lecture by professor Alison Scott-Baumann
14.45-15.00 Response by dr. Leon van den Broeke (Chair Centre for Religion and Law)
15.00-15.25 Debate
15.25-15.30 Concluding remarks

General information

Date Februari 21, 2018
Location 1E-24 (PThU venue; first floor, E-wing, room 24), Main Building of the VU.
Contact Dico Baars, Student Assistant Centre for Religion and Law
Registration Send an Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (registration is free).

Subcategorieën

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr