Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Vanaf 3 april 2017 verzorgt het Centrum voor Religie en Recht weer de jaarlijkse collegeserie 'geloofsgemeenschappen en recht'. De bestudering van de relatie tussen religie en recht heeft al oude papieren en is tegelijk erg actueel. Denk bijvoorbeeld aan de radicalisering van islamitische jongeren, aan de beoordeling van bekeringsverhalen van asielzoekers door de overheid, aan het voorstel om het kerkgenootschap als rechtsvorm af te schaffen, of aan het voorstel om gebedsoproepen vanaf minaretten te verbieden.

Door het vak ‘Geloofsgemeenschappen en recht’ te volgen verwerf je als student kennis over/inzicht in de relatie tussen religie en recht, de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst (collectief). Door de sterke samenwerking van theologen en juristen verwerf je ook kennis over de manier waarop Joodse, christelijke, islamitische, Hindoeïstische en andere religieuze gemeenschappen en bewegingen in de samenleving functioneren. Dit bevordert ook het inzicht in de verschillen tussen de relevante rechtsgebieden. Kortom: je maakt kennis met de verschillende religieuze gemeenschappen en bewegingen en verkrijgt enig inzicht in de positie van geloofsgemeenschappen in verschillende rechtsvormen in het staatsrecht en het privaatrecht.

We heten u en jou welkom in deze boeiende collegeserie!

Studenten, die niet op de VU studeren en toch deze collegeserie willen volgen, kunnen hier alle informatie over toelating en inschrijving voor bijvakken vinden.

F.L. RutgersIn 1886 vond de tweede grote kerkscheuring van de 19e eeuw plaats: de Doleantie. Eén van de hoofdpersonen daarin, naast Abraham Kuyper (1837-1920), was Frederik Lodewijk Rutgers (1836-1917). Naar aanleiding van zijn honderste sterfdag (19 maart) wordt op donderdag 16 maart aan de Vrije Universiteit een congres gehouden.

F.L. Rutgers werd geboren in het Groningse Beede, hij studeerde Theologie in Leiden en promoveerde daar in 1860. Vervolgens was hij Hervormd predikant in onder andere Vlissingen, ’s-Hertogenbosch en Amsterdam. Van 1879 tot 1910 was hij hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Vrije Universiteit, die mede door zijn inspanning werd opgericht. Als historicus was hij een groot kenner van de werken van Johannes Calvijn (1509-1564) en Gisbertus Voetius (1589-1676). Rutgers is echter het meest bekend en het meest invloedrijk geworden als kerkrechtelijke architect van de Doleantie. Kuyper en hij stonden hierin zij aan zij. Kuyper schreef hierover na het sterven van Rutgers in De Heraut: ‘Onze beider karakters verschilden niet slechts, maar gingen in de grondlijnen vaak tegen elkaar in.’ Maar: ‘in het diepere levensbeginsel gevoelden we ons al spoedig steeds meer als tweelingbroers' (De Heraut, no. 244, 25 maart 1917). Kenmerkend voor zijn visie op de kerk is de grote nadruk op de bevoegdheid van de plaatselijke kerken, waarvoor hij zich met name baseert op de werken van Voetius. Tijdens het congres zal dit uitgebreid aan de orde komen.

U bent van harte welkom.

Hieronder vindt u informatie over deze dag. Medio februari volgt op deze website nog meer informatie.

Sprekers:
prof. dr. H.A. Bakker
dr. C. van den Broeke
dr. A. Goudriaan
prof. dr. G. Harinck
prof. dr. L.J. Koffeman
prof. dr. C. van der Kooi
mr. drs. T. van Kooten
dr. D. Schoon

Organisatie: Centrum voor Religie en Recht en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Datum: 16 maart
Locatie: Filmzaal van de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam (VU-hoofdgebouw, E-vleugel eerste verdieping, De Boelelaan 1105).
Kosten: €20,00
Aanmelden: De kosten voor deelname aan dit symposium inclusief lunch bedragen €20,00. U meldt zich aan door het verschuldigde bedrag vóór 9 maart over te maken op iban: NL86 INGB0001 1680 01 t.n.v. Stichting Ondersteuning HDC, onder vermelding van ‘Rutgers’. Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats. Voor nadere informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 020-598 5270.

Links:
Klik hier voor enkele artikelen over F.L. Rutgers in het 'geheugen van de VU'

CRR_VU_FLRutgers.pdf
Popular 6.04 MB
16/02/2017 00:00:00

 

Op vrijdagmiddag 9 december organiseert het Centrum voor Religie en Recht een vrijdagmiddaglezing over de juridische bescherming van transgenders in geloofsgemeenschappen. Vanuit zowel theologisch als juridisch perspectief wordt er gereflecteerd op de relatie tussen transgenders en geloofsgemeenschappen. Een van de centrale vragen is in hoeverre transgenders juridische bescherming behoren te krijgen in geloofsgemeenschappen. Is er sprake van botsende grondrechten? In hoeverre botsen vrijheid van het individu met de vrijheid van het collectief?

Sprekers

Een van de sprekers is prof. dr. Heleen Zorgdrager, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, waar zij systematische theologie en genderstudies doceert. Een van haar centrale onderzoeksthema's is religious meanings in life stories of transgender persons. De andere spreker wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Aanmelden

Deelname is gratis en aanmelden kan via deze link.

Van advocaten en andere professionals die in het kader van de verplichte nascholing in aanmerking komen voor punten, wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd. Een certificaat, conform de normen van de NOvA, wordt dan aan het einde van het symposium uitgereikt, waarna er beoordeeld kan worden of het symposium de vakbekwaamheid bevordert en aldus PO-punten oplevert.

Praktische informatie

Datum: 09 december 2016
Tijd: 15.00-17.00 uur (inclusief netwerkborrel)
Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, zaal 15A33 (verdieping 15, A-vleugel, zaal 33 / de gastvrouwen in de centrale hal wijzen u bij twijfel graag de weg)
Bereikbaarheid: de Vrije Universiteit is uitstekend bereikbaar met de trein (station Amsterdam Zuid), met tram 5, 16 en 24 en met metro 51 (halte de Boelelaan/VU). Er is beperkte parkeergelegenheid (zie website Vrije Universiteit).

 

Introductie: In detective-series of andere films zie je soms het volgende beeld. De pastoor of predikant herschikt de kerkboeken in het kerkgebouw. De politie vraagt hem om informatie over het slachtoffer of de vermeende dader(s).  De geestelijke beroept zich op zijn of haar ambtsgeheim – tot afgrijzen van de inspecteur. Hoewel geestelijken anno 2017 wel meer taken hebben dan het gereedleggen van liederenbundels op kerkbanken, komen ook zij soms in conflict met wat vertrouwelijk ter kennis is gekomen. Of ze zijn zich niet bewust van dat ambtsgeheim. Wat als het bewaren van dit geheim en situatie van onrecht continueert? Wat is het ambtsgeheim en het verschoningsrecht precies – en wat niet? Zijn ze absoluut, of niet? Daarover gaat het op de studiedag op maandag 6 maart 2017.

Aanleiding: De aanleiding tot deze PAO wordt gevormd door recente invoering van gedragscodes voor pastores vanwege onder meer situaties rondom seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties

Datum: maandag 6 maart 2017

Tijdstip: 10:00-16:00 uur
10:00 kennismaking en inleiding
10:15 deel 1
12:30 lunch
13:00 deel 2
16:00 afronding

Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Prijs: Euro 195,-- inclusief koffie/thee en lunch

Thematiek: De reikwijdte van het ambtsgeheim en het verschoningsrecht voor
pastores

Doelgroep: Religieuze leiders van allerlei geloofsgemeenschappen en juristen

Studiepunten: 1 ECTS

Inhoud:

Dagdeel 1: Geloofsgemeenschappen over ambtsgeheim, mede aan de hand van interne jurisprudentie, statuten en gedragscodes
docent: dr. Leon van den Broeke, universitair docent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht, en voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht, Vrije Universiteit Amsterdam; universitair docent Kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen

Dagdeel 2: Het verschoningsrecht voor geestelijken in het civiele recht en het strafrecht en schending van de geheimhouding
docent: mr. Gerrit van den Brink, advocaat bij Van Kooten Advocaten Utrecht

Verplichte literatuur: volgt

Entreetoets: van te voren krijgen de deelnemers een ‘toets’ toegestuurd. Op basis hiervan kunnen de docenten gerichter de cursus aanbieden. Naast de bestudering van de literatuur biedt het bovendien deelnemers de gelegenheid zich grondig voor te bereiden en ook van te voren reeds vragen aan de docenten te doen toekomen.

Nadere info en aanmelden: Leon van den Broeke, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

CRR_VU_PAO-ambtsgeheim.pdf
Popular 3.49 MB
12/01/2017 00:00:00

Scholten was hoogleraar in het burgerlijk recht, maar ook in de wijsbegeerte des rechts en de rechtsgeschiedenis, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield zich diepgaand bezig met de betekenis van het individuele geweten in de beoefening van het recht. Daarbij richtte zijn belangstelling zich met name op de beslissing van de rechter, die hij als een gewetensbeslissing opvat. Daarom komt de vraag aan de orde: wat is het geweten? En welke invloed heeft het geweten op rechtvaardigheid? Prof. mr. T.J. van der Ploeg, bestuurslid van het Centrum voor Religie en Recht, levert aan deze studieochtend een bijdrage.

Programma 1 oktober 2016

10:00 uur: opening door de dagvoorzitter mevrouw mr. dr. Hélène Evers
10:15 uur: referaat ds. L.J. Geluk: Wat is het geweten?
10:40 uur: co-referaat prof. mr. T.J. van der Ploeg
10:50 uur: pauze
11:10 uur: discussie
11:40 uur: mededelingen en planning voor volgend jaar
12:00 uur: sluiting

Voor wie?

Voor juristen, theologen, filosofen, en voor ieder die geïnteresseerd is in de vragen van geloof en wetenschap, christendom en cultuur.

Kosten

Voor leden van het Christen-Juristennetwerk van ForumC is de toegang kosteloos. Niet-leden worden uitgenodigd een vrijwillige - door henzelf te bepalen - bijdrage te geven.

Aanmelding

Aanmelding wordt op prijs gesteld en kan bij ForumC, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 033-4647 770 (dinsdag en donderdag). Locatie: Singelkerk, Utrecht. 

Subcategorieën

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr