Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Op vrijdagmiddag 9 december organiseert het Centrum voor Religie en Recht een vrijdagmiddaglezing over de juridische bescherming van transgenders in geloofsgemeenschappen. Vanuit zowel theologisch als juridisch perspectief wordt er gereflecteerd op de relatie tussen transgenders en geloofsgemeenschappen. Een van de centrale vragen is in hoeverre transgenders juridische bescherming behoren te krijgen in geloofsgemeenschappen. Is er sprake van botsende grondrechten? In hoeverre botsen vrijheid van het individu met de vrijheid van het collectief?

Sprekers

Een van de sprekers is prof. dr. Heleen Zorgdrager, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, waar zij systematische theologie en genderstudies doceert. Een van haar centrale onderzoeksthema's is religious meanings in life stories of transgender persons. De andere spreker wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Aanmelden

Deelname is gratis en aanmelden kan via deze link.

Van advocaten en andere professionals die in het kader van de verplichte nascholing in aanmerking komen voor punten, wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd. Een certificaat, conform de normen van de NOvA, wordt dan aan het einde van het symposium uitgereikt, waarna er beoordeeld kan worden of het symposium de vakbekwaamheid bevordert en aldus PO-punten oplevert.

Praktische informatie

Datum: 09 december 2016
Tijd: 15.00-17.00 uur (inclusief netwerkborrel)
Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, zaal 15A33 (verdieping 15, A-vleugel, zaal 33 / de gastvrouwen in de centrale hal wijzen u bij twijfel graag de weg)
Bereikbaarheid: de Vrije Universiteit is uitstekend bereikbaar met de trein (station Amsterdam Zuid), met tram 5, 16 en 24 en met metro 51 (halte de Boelelaan/VU). Er is beperkte parkeergelegenheid (zie website Vrije Universiteit).

 

Scholten was hoogleraar in het burgerlijk recht, maar ook in de wijsbegeerte des rechts en de rechtsgeschiedenis, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield zich diepgaand bezig met de betekenis van het individuele geweten in de beoefening van het recht. Daarbij richtte zijn belangstelling zich met name op de beslissing van de rechter, die hij als een gewetensbeslissing opvat. Daarom komt de vraag aan de orde: wat is het geweten? En welke invloed heeft het geweten op rechtvaardigheid? Prof. mr. T.J. van der Ploeg, bestuurslid van het Centrum voor Religie en Recht, levert aan deze studieochtend een bijdrage.

Programma 1 oktober 2016

10:00 uur: opening door de dagvoorzitter mevrouw mr. dr. Hélène Evers
10:15 uur: referaat ds. L.J. Geluk: Wat is het geweten?
10:40 uur: co-referaat prof. mr. T.J. van der Ploeg
10:50 uur: pauze
11:10 uur: discussie
11:40 uur: mededelingen en planning voor volgend jaar
12:00 uur: sluiting

Voor wie?

Voor juristen, theologen, filosofen, en voor ieder die geïnteresseerd is in de vragen van geloof en wetenschap, christendom en cultuur.

Kosten

Voor leden van het Christen-Juristennetwerk van ForumC is de toegang kosteloos. Niet-leden worden uitgenodigd een vrijwillige - door henzelf te bepalen - bijdrage te geven.

Aanmelding

Aanmelding wordt op prijs gesteld en kan bij ForumC, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 033-4647 770 (dinsdag en donderdag). Locatie: Singelkerk, Utrecht. 

In Trouw schreef Dico Baars een opinieartikel over teruggekeerde Syriëgangers (co-auteur). Dico is als medewerker verbonden aan het Centrum voor Religie en Recht. Hieronder is de tekst integraal overgenomen.

---

Wat te doen met mensen die terugkeren uit Syrië? En dan natuurlijk niet de journalisten, maar de mensen die zich hebben aangesloten bij de gewapende jihad. De Syriëgangers die terugkeren, vormen echt een gevaar voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving. Dat vraagt om serieuze maatregelen.

Het CDA stelt voor om teruggekeerde Syriëgangers preventief op te sluiten en de VVD pleit zelfs, met steun van CDA en SGP, voor het strafbaar stellen van vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd grondgebied. Dat laatste met omgekeerde bewijslast: iemand is schuldig, tot hij of zij het tegendeel bewezen heeft. Beide maatregelen mogen logisch klinken, ze zijn in strijd met fundamentele rechten van de mens en daarmee uiterst onwenselijk.

Verdacht

Het preventief opsluiten van mensen raakt direct een van de grondrechten die staan beschreven in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Wanneer iemand wordt gearresteerd, moet hij direct op de hoogte worden gebracht van waarvan hij wordt verdacht. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijk recht, namelijk dat op berechting. Daardoor wordt voorkomen dat mensen zonder proces worden vastgehouden, oftewel dat mensen preventief worden opgesloten.

Natuurlijk moeten we niet naïef zijn: mensen die zich hebben aangesloten bij de gewapende jihad, zijn niet bij voorbaat vrij van verdenking. Daarom is het nu al mogelijk om deze terroristische verdachten 2 jaar en 90 dagen in voorlopige hechtenis te houden. Waar normaal ernstige bezwaren tegen een verdachte nodig zijn voor een voorlopige hechtenis, kun je verdachten van een terroristisch misdrijf al vastzetten op basis van een redelijke verdenking. Geheel terecht uiteraard. Maar dit gaat Zijlstra en Buma blijkbaar niet ver genoeg, die willen dat de bewijslast bij de verdachte komt te liggen.

Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Het is een belangrijk uitgangspunt in het recht dat de bewijslast niet bij de verdachte ligt. Het strafbaar stellen van verblijf in een terroristisch gebied met daarbij een omgekeerde bewijslast botst dan ook met het principe dat iemand onschuldig is, tot het tegendeel bewezen wordt. De democratische rechtsstaat komt in het geding als de overheid niet meer handelt vanuit een basishouding van vertrouwen en veronderstelde onschuld, maar vanuit geïnstitutionaliseerd wantrouwen.

Minder vrijheid

In deze politieke discussie wordt vrijheid tegenover veiligheid gezet, waarbij minder vrijheid niet erg is als dat de veiligheid ten goede komt. In sommige gevallen kan het inderdaad gebeuren dat we (individuele) vrijheid moeten opschorten om de veiligheid van een groep te garanderen. Daarmee erkennen we dat veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn en een voorwaarde om als samenleving te kunnen functioneren. Natuurlijk kunnen er redenen zijn om het voorarrest te verlengen en iemand langer te ondervragen. Deze mogelijkheden zijn er echter al, in het licht van het strafrechtelijk proces, waarbij een (straf)rechter altijd toetst of een voorlopige hechtenis rechtmatig is.

De proefballonnetjes van Zijlstra, Buma en anderen zijn juridisch niet houdbaar. Het is onwenselijk om het strafrecht op deze manier in te vullen. De rechtsstaat komt daarmee op een scheve helling te staan. We moeten zorgvuldiger omgaan met de vraag wat we moeten doen met mensen die terugkeren uit Syrië. Onderzoek alle mogelijkheden, maar blijf binnen het strafrecht.

 

De geplande vrijdagmiddaglezing over het wetsvoorstel tot wijzing van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek om ontbinding van kerkgenootschappen mogelijk te maken gaat niet door. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. C. van den Broeke, voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 


De Theologische Universiteit Kampen (TUK) heeft dr. C. (Leon) van den Broeke benoemd tot universitair docent kerkrecht. Dat meldt de universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) vrijdagmiddag.

Leon van den Broeke (1966) studeerde economie en recht aan de heao en theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 2005 promoveerde op het proefschrift ”Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)”.

Dr. Van den Broeke was predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij doceert vanaf 2007 kerkrecht en sinds 2013 religie, recht en samenleving/kerkrecht aan de faculteit godgeleerdheid van de VU in Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 2011 gastdocent aan de bijzondere faculteit kerkelijk recht van de Katholieke Universiteit Leuven (België). Van den Broeke heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Hij ontving diverse honours en is onder meer medehoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht en voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht aan de VU.

„Van den Broeke is door zijn gereformeerde achtergrond, interesse in het kerkrecht van de afgescheidenen, confessionele opvattingen en familiebanden nauw verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken”, aldus het persbericht.

TUK-rector prof. dr. Roel Kuiper is blij met de nieuwe universitair docent. „Mooi dat een kerkrechtspecialist met een dergelijke staat van dienst zich zo met ons verbonden weet en wij zijn deskundigheid aan de Theologische Universiteit kunnen inzetten.” Volgens Kuiper staat Van den Broeke bekend om zijn vermogen studenten te interesseren voor verdere studie. „Nu het kerkelijk advieswerk dichter bij de kerken komt te liggen en onder meer via het Praktijkcentrum vorm krijgt, wil de TU Kampen inzetten op de academische ontwikkeling van het vakgebied kerkrecht om wetenschappelijke steun te kunnen geven aan de complexe praktijk van kerk-zijn vandaag.”

Van den Broeke is benoemd voor een periode van twee jaar voor 0,2 fte. Hij begint zijn werkzaamheden per 1 augustus.

(Bericht integraal overgenomen van het Reformatorisch Dagblad - klik hier)

Subcategorieën

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr