Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert op 21 december het symposium ‘Het kerkgenootschap in de neutrale staat’ ter gelegenheid van de promotie van mr. drs. Teunis van Kooten, met medewerking van Ben Vermeulen, Hansko Broeksteeg en Wijnand Zondag. De openbare verdediging van het proefschrift van mr. drs. Teunis van Kooten vindt plaats om 13.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit.

Over ‘Het kerkgenootschap in de neutrale staat’

Kerkgenootschappen hebben een bijzondere positie in het Nederlandse recht. Zij kunnen namelijk een eigen systeem van rechtsregels opzetten, ook al wijkt dat af van algemene rechtsnormen. De Staat mag daarmee geen bemoeienis hebben. Dat heeft te maken met het beginsel van de scheiding van kerk en staat. De vrijheid die kerkgenootschappen genieten, is echter niet onbegrensd. Een kerkgenootschap moet zich houden aan fundamentele normen binnen het Nederlandse recht, bijvoorbeeld als een kerkgenootschap contracten sluit met anderen: de wet stelt dan de regels en afwijking daarvan is niet mogelijk. In zijn proefschrift gaat mr. drs. Teunis van Kooten onder meer in op de vraag waar de grenzen liggen.

Praktische informatie

Het symposium vangt aan om 10.00 uur (09.30 uur inloop) en vindt plaats in FORUM 2, eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Religie en Recht (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het sturen van een e-mail naar dit emailadres.

CRR_Flyer 21-12_def.pdf
Popular 13.66 MB
13/12/2017 00:00:00

 

Het hoeft amper betoog dat veiligheid een groot maatschappelijk thema is. Er wordt enorm veel gepraat en geschreven over diffuse (terroristische) dreigingen, het wel en wee van de nationale politie en georganiseerde (c.q. ondermijnende) criminaliteit – om verder maar te zwijgen over rare stofjes in een ei of over een chemische fabriek die zijn zaken niet op orde heeft. Het thema veiligheid is werkelijk alomtegenwoordig. Om enige focus aan te brengen, gaat deze vrijdagmiddaglezing vooral in op de vraag hoe mensen sociale veiligheid beleven en welke maatregelen politici en bestuurders dan nemen. Gelet op het feit dat openbare orde en veiligheid tot de kerntaken van de overheid behoren, is het niet vreemd dat deze maatregelen vaak juridisch van aard zijn: we hebben een heel ministerie van Veiligheid & Justitie opgetuigd, voeren allerlei ge- en verboden in en nemen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Veiligheid kent echter ook theologische dimensie die zich toespitst op existentiële zekerheid, geborgenheid en verbondenheid, zowel met ‘Het Hogere’ als met elkaar. Simpel gezegd: naast aardse veiligheid (securitas) bestaat er ook zoiets als hemelse veiligheid (certitudo). Wat betekent dit voor het denken en handelen met betrekking tot veiligheid?

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert op vrijdagmiddag 17 november een lezing over het thema 'religie, recht en veiligheid'. Veiligheid wordt als juridische en theologische kwestie besproken door dr. Ronald van Steden, UHD Bestuurswetenschappen en Politicologie van de Vrije Universiteit. Van Steden is verbonden aan het expertiselab 'Veiligheid en Veerkracht' en schreef eerder voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een publicatie over dit thema. Dr. Pieter Vos, die als ethicus verbonden is aan de Protestantse Theologische Universiteit, reflecteert vanuit theologisch perspectief op de lezing van Van Steden.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in Forum zaal no. 4 in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.
De lezing start om 15.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur. Na de lezing is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van een hapje en drankje van gedachten te wisselen.

Kosten
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan via het ticketsysteem: klik hier

Bereikbaarheid

De Vrije Universiteit is uitstekend bereikbaar met de trein (station Amsterdam Zuid), met tram 5, 16 en 24 en met metro 51 (halte de Boelelaan/VU). Er is beperkte parkeergelegenheid (zie website Vrije Universiteit).

 

Het werk van het Centrum voor Religie en Recht wordt financieel ondersteund door de Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek op het terrein van Religie en Recht, afgekort: SBWOORR. Deze stichting heeft de ANBI erkenning van de belastingdienst. Hierdoor is het mogelijk om het werk van het CRR financieel te steunen en zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De gegevens ten behoeve van de ANBI zijn bijgewerkt en hier te bekijken.

In de samenleving van vandaag komen verschillende relaties voor en de diversiteit wordt alleen maar groter. Ook in kerkelijke kring wordt deze diversiteit zichtbaar. Tegelijk heerst er het ideaal van een relatie tussen een man en een vrouw. Hoe kan de kerk omgaan met de ontwikkelingen in onze samenleving op dit terrein?

Alleen al de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is een heet hangijzer in de kerk. Het zorgt voor conflicten en onbegrip: een groep gelovigen staat hier positief tegenover, maar voor anderen ligt het gevoelig. Ook de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland stelt de verschillende huwelijksvormen niet gelijk.

Sinds de oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 kent de kerkorde een Ordinantie 5. Deze ordinantie biedt naast de inzegening van het huwelijk tussen een man en vrouw de mogelijkheid aan lokale kerken om andere (zoals man-man, vrouw-vrouw) levensverbintenissen te zegenen. Binnen de kerk groeit de behoefte aan heroverweging van deze bepaling. De veranderende maatschappij en de onvrede over het onderscheid tussen “inzegenen” en “zegenen” in de huidige formulering is voor enkele kerkregio’s (classes) aanleiding om dit te agenderen op de landelijke synode. De kerk wordt opgeroepen het homohuwelijk gelijk te stellen aan het heterohuwelijk. Naast oproepen tot aanpassing of afschaffing van de genoemde regeling zijn er ook geluiden waar te nemen die de huidige formulering willen handhaven.

De studiedag ‘Wat is de liefde waard?’ wil vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven kijken naar dit onderwerp: theologisch, sociologisch, juridisch en kerkhistorisch. Daarnaast is er ook ruimte voor een persoonlijk geluid. Dr. C. van den Broeke, voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht, levert een kerk-juridische bijdrage aan deze studiedag.

Praktische gegevens

Datum: 30 oktober 2017
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: PThU, locatie Amsterdam (Hoofdgebouw Vrije Universiteit, eerste verdieping)
Kosten: 15 euro / studenten 7,50 euro
Aanmelden: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/2646/studiedag-relatie-kerk-en-zegen

Het Centrum voor Religie en Recht en het onderzoekersnetwerk Religie en Recht nodigen u graag uit voor een vrijdagmiddaglezing op 7 april 2017 met als spreker professor Brett Gilbert Scharffs, Francis R. Kirkham Professor of Law and Associate Dean for Research and Academic Affairs at the J. Reuben Clark Law School of Brigham Young University (BYU), daar is hij ook Associate Director of the International Center for Law and Religion Studies.

Het onderwerp van de lezing van professor Scharffs zal zijn: ‘Why Religious Freedom? Why the Religiously Committed and the Religiously Indifferent Should Care’. De bijeenkomst begint om 15.00 uur (14.30 uur inloop). De bijeenkomst wordt gehouden in FORUM 6. Vanaf de hoofdingang van het hoofdgebouw loopt u schuin rechts tussen de koffiebar en de grote trap richting de lift met de grijze deur. Hier kunt u met de lift of met de trap naar de 1e etage. Wanneer u met de trap gaat, neemt u vervolgens de deur waarop “Forum” staat aangegeven. De bijeenkomst wordt om 16.30 uur afgesloten met een netwerkborrel. De voertaal van de lezing is Engels. Aanmelding voor deze lezing is gewenst en kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voertaal van de lezing is Engels.

CRR_Flyer lezing 7 april.pdf
Popular 3.36 MB
09/03/2017 00:00:00

Subcategorieën

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr