Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Congres Strafrecht en Religie

De januskop van religie in geschiedenis en actualiteit is dikwijls beschreven. Religieuze overtuigingen, voorstellingen en praktijken kunnen inspirerend zijn, maar ook bedreigend; troostend maar ook provocatief; ze kunnen de dagelijkse routine bevestigen, maar ook tot grensoverschrijdend en crimineel gedrag aanzetten. Hoe denken vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten over crimineel gedrag en over ons antwoord daarop, het seculiere strafrecht? Waar komen vertegenwoordigers van dit strafrecht (rechters, advocaten, gevangenispersoneel) in hun werk religieuze aspecten tegen? En hoe ‘seculier’ is dit strafrecht eigenlijk? Treffen we er toch religieuze wortels en erfenissen aan? En wat kan het westerse strafrecht leren van levensbeschouwingen en religies?

Dit congres wordt georganiseerd door:
Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging
Stichting Mens en Strafrecht

Dit congres wordt mogelijk gemaakt door:
Stichting Steunfonds Universiteit van Tilburg
Universiteit Utrecht
Gemeente Tilburg
Bianchi Herstelrecht Stichting

 

 

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr