Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Vrijdagmiddaglezing Securitas of certitudo? Veiligheid als juridische én theologische kwestie. - 17 november

Het hoeft amper betoog dat veiligheid een groot maatschappelijk thema is. Er wordt enorm veel gepraat en geschreven over diffuse (terroristische) dreigingen, het wel en wee van de nationale politie en georganiseerde (c.q. ondermijnende) criminaliteit – om verder maar te zwijgen over rare stofjes in een ei of over een chemische fabriek die zijn zaken niet op orde heeft. Het thema veiligheid is werkelijk alomtegenwoordig. Om enige focus aan te brengen, gaat deze vrijdagmiddaglezing vooral in op de vraag hoe mensen sociale veiligheid beleven en welke maatregelen politici en bestuurders dan nemen. Gelet op het feit dat openbare orde en veiligheid tot de kerntaken van de overheid behoren, is het niet vreemd dat deze maatregelen vaak juridisch van aard zijn: we hebben een heel ministerie van Veiligheid & Justitie opgetuigd, voeren allerlei ge- en verboden in en nemen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Veiligheid kent echter ook theologische dimensie die zich toespitst op existentiële zekerheid, geborgenheid en verbondenheid, zowel met ‘Het Hogere’ als met elkaar. Simpel gezegd: naast aardse veiligheid (securitas) bestaat er ook zoiets als hemelse veiligheid (certitudo). Wat betekent dit voor het denken en handelen met betrekking tot veiligheid?

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert op vrijdagmiddag 17 november een lezing over het thema 'religie, recht en veiligheid'. Veiligheid wordt als juridische en theologische kwestie besproken door dr. Ronald van Steden, UHD Bestuurswetenschappen en Politicologie van de Vrije Universiteit. Van Steden is verbonden aan het expertiselab 'Veiligheid en Veerkracht' en schreef eerder voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een publicatie over dit thema. Dr. Pieter Vos, die als ethicus verbonden is aan de Protestantse Theologische Universiteit, reflecteert vanuit theologisch perspectief op de lezing van Van Steden.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in Forum zaal no. 4 in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.
De lezing start om 15.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur. Na de lezing is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van een hapje en drankje van gedachten te wisselen.

Kosten
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan via het ticketsysteem: klik hier

Bereikbaarheid

De Vrije Universiteit is uitstekend bereikbaar met de trein (station Amsterdam Zuid), met tram 5, 16 en 24 en met metro 51 (halte de Boelelaan/VU). Er is beperkte parkeergelegenheid (zie website Vrije Universiteit).

 

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr