Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Studiedag 'Wat is de liefde waard?' - 30 oktober 2017

In de samenleving van vandaag komen verschillende relaties voor en de diversiteit wordt alleen maar groter. Ook in kerkelijke kring wordt deze diversiteit zichtbaar. Tegelijk heerst er het ideaal van een relatie tussen een man en een vrouw. Hoe kan de kerk omgaan met de ontwikkelingen in onze samenleving op dit terrein?

Alleen al de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is een heet hangijzer in de kerk. Het zorgt voor conflicten en onbegrip: een groep gelovigen staat hier positief tegenover, maar voor anderen ligt het gevoelig. Ook de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland stelt de verschillende huwelijksvormen niet gelijk.

Sinds de oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 kent de kerkorde een Ordinantie 5. Deze ordinantie biedt naast de inzegening van het huwelijk tussen een man en vrouw de mogelijkheid aan lokale kerken om andere (zoals man-man, vrouw-vrouw) levensverbintenissen te zegenen. Binnen de kerk groeit de behoefte aan heroverweging van deze bepaling. De veranderende maatschappij en de onvrede over het onderscheid tussen “inzegenen” en “zegenen” in de huidige formulering is voor enkele kerkregio’s (classes) aanleiding om dit te agenderen op de landelijke synode. De kerk wordt opgeroepen het homohuwelijk gelijk te stellen aan het heterohuwelijk. Naast oproepen tot aanpassing of afschaffing van de genoemde regeling zijn er ook geluiden waar te nemen die de huidige formulering willen handhaven.

De studiedag ‘Wat is de liefde waard?’ wil vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven kijken naar dit onderwerp: theologisch, sociologisch, juridisch en kerkhistorisch. Daarnaast is er ook ruimte voor een persoonlijk geluid. Dr. C. van den Broeke, voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht, levert een kerk-juridische bijdrage aan deze studiedag.

Praktische gegevens

Datum: 30 oktober 2017
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: PThU, locatie Amsterdam (Hoofdgebouw Vrije Universiteit, eerste verdieping)
Kosten: 15 euro / studenten 7,50 euro
Aanmelden: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/2646/studiedag-relatie-kerk-en-zegen

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr