Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Nieuw boek: 'Geloofsgemeenschappen en Recht'

Geloofsgemeenschappen en Recht. Dat is de titel van het nieuwe boek dat op vrijdagmiddag 14 november 2014 tijdens een studiemiddag van het Centrum voor Religie en Recht het licht zag.

Voor deze speciale gelegenheid sprak oud-minister en oud-burgemeester drs. W. Deetman (o.a. lid van de Raad van State en lid van de Interkerkelijke Commissie in Overheidszaken) een gesproken recensie uit. Daarna overhandigde prof. mr. T.J. van der Ploeg de bundel aan prof. dr. E.A.J.G. van der Borght, vice-decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Hij nam als vertegenwoordiger van de faculteitsbesturen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU het boek in ontvangst. 21 Auteurs schreven een hoofdstuk voor het boek. Het boek is de opvolger van het in 2004 tijdens het eerste symposium van het toenmalige Centrum voor Kerk en Recht (thans: Centrum voor Religie en Recht) verschenen Kerk en Recht. Geloofsgemeenschappen en Recht is deels voortgekomen uit de gelijknamige collegeserie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Godgeleerdheid.

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr