Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Jaarlijkse collegeserie 'geloofsgemeenschappen en recht'

Vanaf 3 april 2017 verzorgt het Centrum voor Religie en Recht weer de jaarlijkse collegeserie 'geloofsgemeenschappen en recht'. De bestudering van de relatie tussen religie en recht heeft al oude papieren en is tegelijk erg actueel. Denk bijvoorbeeld aan de radicalisering van islamitische jongeren, aan de beoordeling van bekeringsverhalen van asielzoekers door de overheid, aan het voorstel om het kerkgenootschap als rechtsvorm af te schaffen, of aan het voorstel om gebedsoproepen vanaf minaretten te verbieden.

Door het vak ‘Geloofsgemeenschappen en recht’ te volgen verwerf je als student kennis over/inzicht in de relatie tussen religie en recht, de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst (collectief). Door de sterke samenwerking van theologen en juristen verwerf je ook kennis over de manier waarop Joodse, christelijke, islamitische, Hindoeïstische en andere religieuze gemeenschappen en bewegingen in de samenleving functioneren. Dit bevordert ook het inzicht in de verschillen tussen de relevante rechtsgebieden. Kortom: je maakt kennis met de verschillende religieuze gemeenschappen en bewegingen en verkrijgt enig inzicht in de positie van geloofsgemeenschappen in verschillende rechtsvormen in het staatsrecht en het privaatrecht.

We heten u en jou welkom in deze boeiende collegeserie!

Studenten, die niet op de VU studeren en toch deze collegeserie willen volgen, kunnen hier alle informatie over toelating en inschrijving voor bijvakken vinden.

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr