Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Juridische bescherming transgenders in geloofsgemeenschappen - vrijdagmiddaglezing 9 december 2016

Op vrijdagmiddag 9 december organiseert het Centrum voor Religie en Recht een vrijdagmiddaglezing over de juridische bescherming van transgenders in geloofsgemeenschappen. Vanuit zowel theologisch als juridisch perspectief wordt er gereflecteerd op de relatie tussen transgenders en geloofsgemeenschappen. Een van de centrale vragen is in hoeverre transgenders juridische bescherming behoren te krijgen in geloofsgemeenschappen. Is er sprake van botsende grondrechten? In hoeverre botsen vrijheid van het individu met de vrijheid van het collectief?

Sprekers

Een van de sprekers is prof. dr. Heleen Zorgdrager, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, waar zij systematische theologie en genderstudies doceert. Een van haar centrale onderzoeksthema's is religious meanings in life stories of transgender persons. De andere spreker wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Aanmelden

Deelname is gratis en aanmelden kan via deze link.

Van advocaten en andere professionals die in het kader van de verplichte nascholing in aanmerking komen voor punten, wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd. Een certificaat, conform de normen van de NOvA, wordt dan aan het einde van het symposium uitgereikt, waarna er beoordeeld kan worden of het symposium de vakbekwaamheid bevordert en aldus PO-punten oplevert.

Praktische informatie

Datum: 09 december 2016
Tijd: 15.00-17.00 uur (inclusief netwerkborrel)
Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, zaal 15A33 (verdieping 15, A-vleugel, zaal 33 / de gastvrouwen in de centrale hal wijzen u bij twijfel graag de weg)
Bereikbaarheid: de Vrije Universiteit is uitstekend bereikbaar met de trein (station Amsterdam Zuid), met tram 5, 16 en 24 en met metro 51 (halte de Boelelaan/VU). Er is beperkte parkeergelegenheid (zie website Vrije Universiteit).

 

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr