Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

TU Kampen benoemt dr. C. van den Broeke tot docent kerkrecht


De Theologische Universiteit Kampen (TUK) heeft dr. C. (Leon) van den Broeke benoemd tot universitair docent kerkrecht. Dat meldt de universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) vrijdagmiddag.

Leon van den Broeke (1966) studeerde economie en recht aan de heao en theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 2005 promoveerde op het proefschrift ”Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)”.

Dr. Van den Broeke was predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij doceert vanaf 2007 kerkrecht en sinds 2013 religie, recht en samenleving/kerkrecht aan de faculteit godgeleerdheid van de VU in Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 2011 gastdocent aan de bijzondere faculteit kerkelijk recht van de Katholieke Universiteit Leuven (België). Van den Broeke heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Hij ontving diverse honours en is onder meer medehoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht en voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht aan de VU.

„Van den Broeke is door zijn gereformeerde achtergrond, interesse in het kerkrecht van de afgescheidenen, confessionele opvattingen en familiebanden nauw verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken”, aldus het persbericht.

TUK-rector prof. dr. Roel Kuiper is blij met de nieuwe universitair docent. „Mooi dat een kerkrechtspecialist met een dergelijke staat van dienst zich zo met ons verbonden weet en wij zijn deskundigheid aan de Theologische Universiteit kunnen inzetten.” Volgens Kuiper staat Van den Broeke bekend om zijn vermogen studenten te interesseren voor verdere studie. „Nu het kerkelijk advieswerk dichter bij de kerken komt te liggen en onder meer via het Praktijkcentrum vorm krijgt, wil de TU Kampen inzetten op de academische ontwikkeling van het vakgebied kerkrecht om wetenschappelijke steun te kunnen geven aan de complexe praktijk van kerk-zijn vandaag.”

Van den Broeke is benoemd voor een periode van twee jaar voor 0,2 fte. Hij begint zijn werkzaamheden per 1 augustus.

(Bericht integraal overgenomen van het Reformatorisch Dagblad - klik hier)

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr