Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Vrijdagmiddaglezing 'De neutrale staat: ruimte voor de gratie Gods?'

De neutrale staat: is er ruimte voor het 'bij de gratie Gods'?

Op vrijdagmiddag 15 april organiseert het Centrum voor Religie en Recht een lezing over het thema 'De neutrale staat: is er ruimte voor het 'bij de gratie Gods'?'. Wetten beginnen steevast met de frase 'Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden...'. D66 heeft recent een voorstel gedaan om deze formulering te schrappen. De vermelding van het 'bij de gratie Gods' is volgens de indiener van het voorstel in strijd met de scheiding van kerk en staat. Het Centrum voor Religie en Recht wil inhaken op deze actualiteit en organiseert daarom deze lezing.

Prof. mr. Jan-Willem Sap, hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit en verbonden aan de VU, spreekt over 'Dank aan God voor de vrijheid'. De tweede spreker is prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie en namens GroenLinks lid van de Eerste Kamer. Zijn bijdrage is getiteld: 'Religie als aanstootgevend relict. Hoe een neutrale overheid kan worstelen met een religieus verleden.'

De vrijdagmiddaglezing vindt plaats op de Vrije Universiteit (De Boelelaan 1105, Amsterdam) in zaal HG-06A32 (Hoofdgebouw, zesde verdieping, A-vleugel, zaal nummer 32). De lezing duurt van 15.00 - 17.00 uur met aansluitend een borrel. De Vrije Universiteit is uitstekend bereikbaar met de trein (NS-station Amsterdam Zuid), met tram 5, 16 en 24 en met metro 51 (halte de Boelelaan/VU). Opgave is wenselijk via het e-mailadres van dit Centrum (zie rechterkolom).

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr