Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Op 4 juni 2019 organiseert het Centrum voor Religie en Recht een bijeenkomst over geloofsgemeenschappen en geldstromen onder het thema: God, geld en geloofsgemeenschappen: een (on)gemakkelijke relatie?

Het is een actueel thema, waarin onder andere het wetsvoorstel ‘Transparantie van Maatschappelijke Organisaties’ ter sprake zal komen. Hoe zit het met buitenlandse geldstromen naar moskeeën en hoe raakt het wetsvoorstel vrijwel alle geloofsgemeenschappen in Nederland en/of schiet het z’n doel voorbij? Daarnaast is de bredere vraag hoe geloofsgemeenschappen aan hun financiële middelen komen, actueel en relevant.

 

Datum:            Dinsdag, 4 juni 2019

Tijd:                11:30 - 17:00 uur

Locatie: Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, 8verdieping, zaal 20 (8A-20)
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

 

Programma:   

11:30 uur Opening

11:35 uur Lezing dhr. K. Kloosterboer

12:15 uur Lunch

13:00 uur Lezing dr. Leon van den Broeke

13:45 uur Lezing mr. dr. C.G. Dijkstra

14:30 uur Koffie/thee

14:45 uur Lezing prof. mr. Fokko T. Oldenhuis

15:30 uur Plenaire afronding en bespreking

16:00 uur Borrel

 

Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De toegang is gratis.

 

Flyer God Geld en geloofsgemeenschappen.pdf
New 385.75 KB
24/05/2019 09:05:18

THEMA CURSUS

In deze cursus wordt ingegaan op de hedendaagse betekenis van de utopie en de dystopie. In het liberale denken bestaat ervan oudsher veel wantrouwen tegen de utopie, omdat ze is gebaseerd op een dogmatische visie op de ideale samenleving, die met alle middelen – desnoods met geweld – aan burgers wordt opgelegd. Tegelijk zien sommigen in de utopie juist een antwoord op het populisme en technocratisch bestuur. Volgens de Franse filosoof Paul Ricoeur (1913-2005) is een samenleving zonder utopie ten dode opgeschreven. Is er in de huidige tijd nog wel ruimte voor utopisch denken? In deze cursus wordt het fenomeen van de utopie vanuit een multidisciplinair perspectief belicht. Uitingsvormen van utopisch denken op verschillende maatschappelijke terreinen komen hierbij aan de orde: kunst, literatuur, recht, rechtsstaat, politiek en religie.

DOELSTELLING

De cursus heeft tot doel de reflectie te bevorderen over de rol van de utopie op verschillende maatschappelijke terreinen (recht, staat, kunst en religie). Heeft de utopie afgedaan, of kan zij nog steeds een belangrijke motor voor verandering zijn? In de cursus wordt ingegaan op zowel de mogelijkheden als de gevaren van de utopie. Cursisten worden uitgedaagd om na te denken over wat de praktische betekenis van utopisch denken is voor de hedendaagse samenleving en in het bijzonder hun eigen leven en werk.

PROGRAMMA

DAG 1: UTOPIE, LITERATUUR EN SAMENLEVING

  • eerste uur: Utopia van Thomas More, Jacqueline Bel
  • korte begripsbepaling en utopie en rechtsstaat, Bart van Klink
  • utopie en samenleving aan de hand van een film met groepsbespreking, Bart van Klink en Leon van den Broeke


DAG 2: UTOPIE, RECHTSSTAAT EN RELIGIE

  • eerste twee uur: utopie in de literatuur - vervolg dag 1, Jacqueline Bel
  • utopie en religie, Leon van den Broeke
  • presentatie bijdragen cursisten
  • afronding

 

DOELGROEP

Iedereen die interesse heeft in utopie vanuit de perspectieven van recht, politiek, religie en kunst.
Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 3 EC.  

  

DOCENTEN

  • prof. dr. B. (Bart) van Klink, hoogleraar methoden en technieken van recht en rechtswetenschap bij de afdeling Rechtstheorie & Rechtsgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
  • dr. J. (Jacqueline) Bel, Universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam
  • dr. C. (Leon) van den Broeke, universitair hoofddocent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht en voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht Vrije Universiteit Amsterdam

DATA, TIJDSTIP EN LOCATIE

De cursus De Toekomst van de Utopie wordt op een tweetal dagen aangeboden aan de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Vrijdag 5 april 2019, 10:00-16:00 uur
Dinsdag 7 mei 2019, 10:00-16:00 uur

De locatie voor beide cursusdagen is de Kerkzaal op de 16e etage van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

KOSTEN

De kosten voor deze cursus bedragen €345,00 per deelnemer. Inclusief digitale reader, koffie, thee en een eenvoudige lunch.


 

CERTIFICERING

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 3 EC.  

CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AANMELDEN

Aanmelden en betalen kan via de website van Eventbrite.

Vermeld bij registratie en de betaling de volledige naam van de cursus en ordernummer 1000300

Voor deze cursus gelden de algemene voorwaarden cursussen Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit.

VOORLOPIGE LITERATUURLIJST

Bloch, Ernst, Das Prinzip Hoffnung: Dritter Band, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1978, p. 1625-1628 [over het ‘Novum’ en genesis: “Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende”; evt. in Engelse vertaling]

Klein, Naomi. No Is Not Enough: Defeating the New Shock Politics. London: Allen Lane, 2017; ‘Utopia – Back by Popular Demand’, p. 252-256 [evt. in Nederlandse vertaling] in combinatie met de documentaire

Klink, Bart van, ‘Tussen verbeelding en werkelijkheid: De rechtsstaat als utopie en ideologie’ (nog niet gepubliceerd; 22 p.).

More, Thomas. Utopia. Vertaald door Paul Silverentand. Amsterdam: Atheneum – Polak & Van Gennep, 2016, fragmenten (bijvoorbeeld: ‘Het eiland zelf’, p. 79-82; ‘Het bestuur – Werk - Het sociale leven’, p. 86-100; ‘De verdeling van de welvaart’, p. 101-106; Slaven – Wetgeving’, p. 125-134; en ‘Godsdienst’, p. 145-160) > evt. alleen p. 79-82 en 86-100.

Popper, Karl R. ‘Utopia and Violence’, in: Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge & Kegan Paul, 2002, p. 355-363. 

Ricœur, Paul, Lectures on Ideology and Utopia, New York: Columbia University Press 1986; introductory lecture (p. 1-17) en hoofdstuk 18 (Fourier, p. 302-314) > in ieder geval de inleiding (p. 1-17), hfst. 18 optioneel.

Staal, Jonas, Post-Propaganda, Amsterdam: The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture 2010, hoofdstuk VII, p. 88-96.

F.T. Oldenhuis, C.K.M. von Stuckrad, N. de Jong, P. Visser en J. Westert,
Eschatologische bewegingen in Nederland: Religiewetenschappelijke en juridische bevindingen
, Den Haag: BiZa/RUG en ISW, 2013, 112 pp.

lemma eschatologie

Op 4 juni 2019 organiseert het Centrum voor Religie en Recht een bijeenkomst over geloofsgemeenschappen en geldstromen onder het thema: God, geld en geloofsgemeenschappen: een (on)gemakkelijke relatie?

Het is een actueel thema, waarin onder andere het wetsvoorstel ‘Transparantie van Maatschappelijke Organisaties’ ter sprake zal komen. Hoe zit het met buitenlandse geldstromen naar moskeeën en hoe raakt het wetsvoorstel vrijwel alle geloofsgemeenschappen in Nederland en/of schiet het z’n doel voorbij? Daarnaast is de bredere vraag hoe geloofsgemeenschappen aan hun financiële middelen komen, actueel en relevant.

Prof. mr. F.T. Oldenhuis, bijzonder hoogleraar Recht en Religie aan de Rijksuniversiteit van Groningen zal aanwezig zijn om een lezing te verzorgen; mr. dr. C.G. Dijkstra zal vanuit zijn achtergrond als Directeur van Watermill Taks & Legal en docent Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen een bijdrage leveren. Daarnaast zal ook dr. C. van den Broeke, universitair hoofddocent Religion, Law and Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het religierechtelijk perspectief het thema belichten. 

 

Plaats:  HG 08A20 - VU Amsterdam

De tijden worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 

We nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst ter gelegenheid van de boekpresentatie van het boek: “Perspectieven op godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie: Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie) uitgeverij Paris (Zutphen)”.

De sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn drs. Jaap Smit, Commissaris van de Koning Zuid-Holland en voorzitter Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), prof. mr. Jan-Willem Sap (Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU en Open Universiteit) en dr. Yaser Ellethy (Faculteit Religie en Theologie VU).

We heten u graag welkom op donderdag 7 februari 2019 van 12:00 tot 14:00 uur aan de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1109, Amsterdam, in zaal OZW-6A01 (Rode gebouw naast Hoofdgebouw van de VU).

Aanmelden bij dr. C. van den Broeke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Subcategorieën

Pagina 1 van 7

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr