Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Onderwijs

Een belangrijk doel van het Centrum voor Religie en Recht is het bundelen van kennis van zijn onderzoekers en het scheppen van een optimale omgeving voor de combinatie van theologisch, religiewetenschappelijk en juridisch onderzoek. Kennisuitwisseling tussen diverse disciplines worden op deze manier maximaal benut. In het onderwijs van het Centrum voor Religie en Recht komt onderzoek en academische kennis op verschillende manieren tot uiting.

Master Theology and Religious Studies - Thematic Track 'Religion, Law, and Society'

De faculteit Godgeleerdheid biedt een unieke gelegenheid om voor een verdieping in een bepaald vakgebied te kiezen: 'Exploring a Disicpline'. Dit eenjarige masterprogramma geeft studenten de kans om voor een specialisatie te kiezen in het vakgebied religie en recht. Deze thematische route wordt gecoördineerd door dr. C. van den Broeke. Het curriculum van de eenjarige master bestaat uit een combinatie van theologische en juridische vakken, een (onderzoeks-)stage en een masterthesis. Meer informatie is te vinden op de website van de faculteit. Meer inhoudelijke informatie is te vekrijgen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Module Geloofsgemeenschappen en Recht

Het Centrum voor Religie en Recht verzorgt elk jaar het keuzevak Geloofsgemeenschappen en Recht (zes ECTS) bestaande uit tien colleges van elk twee uur en een afsluitend tentamen. Ten behoeve van dit keuzevak is een studieboek uitgegeven met de titiel Geloofsgemeenschappen en recht (onder redactie van L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg). Deze module wordt verzorgd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. De coördinatoren zijn dr. C. van den Broeke (Godgeleerdheid) en mr. drs. T. van Kooten (Rechtsgeleerdheid). Het doel van deze module is:

  • kennismaken en enig inzicht verkrijgen in de positie van geloofsgemeenschappen- in verschillende rechtsvormen- in het staatsrecht en het privaatrecht;
  • het kennismaken en verkrijgen van enig inzicht in de verhouding tussen godsdienstige opvattingen en het eigen recht en het seculiere recht.

Meer informatie is te vinden via de studiegids (2016-2017) van de Vrije Universiteit. Informatie over de collegeserie in het voorjaar van 2017 vindt u hier: Jaarlijkse collegeserie 'geloofsgemeenschappen en recht'.

Post academisch onderwijs

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert met enige regelmaat cursussen voor predikanten, advocaten en andere professionals over thema's in het vakgebied van religie en recht: de rechtspositie van predikanten, het verschoningsrecht en de ANBI-status zijn enkele voorbeelden van deze thema's. Op 6 maart 2017 staat een PAO over 'ambtsgeheim en verschoningsrecht voor geestelijken' gepland (onder leiding van dr. C. van den Broeke en mr. G. van den Brink). Meer informatie over deze PAO vindt u hier: PAO- Ambtsgeheim en verschoningsrecht voor geestelijken - 6 maart.

 

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

 

 

fotoccr